اپلیکیشن سفارشگیریابتدا از لینک زیر اپلیکیشن سفارشگیری را دانلود و نصب نمایید.

پس از نصب اپلیکیشن سفارشگیری توسط مشتری برروی موبایل و یا تبلت نیاز به وارد کردن کد شرکت می باشد. که این کد 147 هست.

در مرحله بعد نیاز به وارد کردن کد مشتری و رمز عبور می باشد که مشتری جهت دریافت آن باید با شرکت به شماره 22921822 تماس حاصل نمایند تا کد و رمز عبور خود را دریافت نمایند و بتوانند از خدمات این اپلیکیشن جهت سفارشگیری استفاده نمایند.

[ دریافت اپلیکیشن سفارشگیری ]