اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :    [بازگشت]

اخبار سلامت
۱۶ / ۷ / ۱۳۹۶
1-سوزش سر دل
2-درد شکم
3-یوبوست
4-اسهال
5-نفغ
6-گازهای ناراحت کننده